Buyers' Guide

Contact Info


Accessible by: anyone

Ellen Li
ADDRESS: Zhen Zhong Rd #13Jianggao Town Baiyun District 13 Shenshan Industrial Zone, Guangzhou, Guangdong China
PHONE: 86-20-8606-0266
TOLLFREE: 86-13-4275-16548
FAX: 86-20-8606-1828